Phim Sex Văn Phòng, dám khẳng định sẽ không để bất cứ một ai phải thất vọng. Đã đánh đổi đam mê và khao khát cho nơi này sẽ có được nhận lại thứ xứng đáng.