Phim XXX, đam mê tình dục đồng nghĩa với vấn đề thỏa mãn nhu cầu thiết yếu. Đó luôn là câu nói quen thuộc buộc người ta phải suy ngẫm dù như nào cũng thế.